Vi lever af og i naturen, så det er helt naturligt at vi behandler vores omgivelser bæredygtigt, så de også i de kommende generationer vil være sunde.

I dyrkningen dyrker vi alle vinstokke økologisk, det vil sige uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte. Vi bruger materialer i vinmarken som har en lang levetid - og selvfølgelig ikke trykimprægnerede pæle eller andre giftige materialer.

I vineriet sker vinificering efter samme principper - eksempelvis anvender vi godkendte økologisk gær-varianter.

Guldbæk Vingård har autorisation til økologisk produktion med autorisationsbevis nr. 1106676.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Guldbæk Vingård har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.